Občni zbor društva – 22.01.2016

Dne 22. januarja 2016 je potekal redni letni občni zbor društva v sejni sobi KS Toma Brejca na Viru pri Domžalah, Šaranovičeva cesta 19.

Dnevni red:
1) Otvoritev občnega zbora
2) Izvolitev organov občnega zbora
3) Poročilo o delu društva za leto 2015 ter:
– poročilo blagajnika
– poročilo nadzornega odbora.
4) Razprava in sprejem letnih poročil
5) Program dela društva za leto 2016
6) Razno