Društvo za modelarstvo in aeronavtiko Modra Ptica Domžale vabi vse člane na redni letni občni zbor društva, ki bo v PETEK, 24. februarja 2023 ob 19:30 uri, v sejni sobi KS Toma Brejca na Viru pri Domžalah, Šaranovičeva cesta 19.

Dnevni red:

  1. Otvoritev občnega zbora
  2. Izvolitev organov občnega zbora
  3. Poročilo o delu društva za leto 2022 ter: 3.1 poročilo blagajnika za leto 2022 3.2 poročilo nadzornega odbora za leto 2022
  4. Razprava in sprejem letnih poročil
  5. Določitev programa dela društva za leto 2023
  6. Razno

Na dan občnega zbora boste lahko poravnali tudi članarino za leto 2023. Zaradi lažje organizacije lepo prosimo za potrditev udeležbe na mail dma@modraptica.si do četrtka, 23.02. Hvala!

Modelarski pozdrav!
Gusti OGRINEC, predsednik